Пловдив обучение

Дейности в Университета по хранителни технологии Пловдив (УХТ), България В периода 12-19 февруари 2017 г. пет отбора от всички участници в международен образователен проект „Красота на знанието“ за иновации в областта на хранителните продукти, използвайки традицията и осигуряването на устойчивост, участваха в краткото съвместно обучение C1 на персонала, организирано на Университетът по хранителни технологии...