Ден 6

Проведена беше традиционна / устойчива винарна в Старосел и бе направена дегустация на традиционни и иновативни продукти, базирани на устойчиви суровини. Беше проведена окончателна дискусия и бяха направени заключения от обучението. Членовете на българския екип по проекта KNOWinFOOD искрено благодарят на проф. Кольо Динков, ректор на Университет по хранителни технологии и проф. Д-р Йорданка...

  Ден 5

Беше установено как ще се изпълнят базите на знания. Протоколи и събиране на данни за базата знания със задачи, база от знания с традиционни продукти, база от знания с устойчиви ресурси и процеси, база от знания с иновативни процеси и ингредиенти. Беше създадено логото на проекта. Беше направена дегустация на традиционни храни и напитки...

Ден 4 16.02.2017

Проведени са тренинги на уеб платформата (WP). Участниците работеха директно в Web Backend Moodle: Роли; Бази за знания, Курсове; Проект. Изложба на иновативни сладкарски и хлебни изделия, проектирани и подготвени от студентите от бакалавърските програми на катедра „Хранене и туризъм“, беше организирана от Университета по хранителни технологии в Пловдив с безусловна подкрепа от заместник-ректора...

Ден 3 15.02.2017

Проведени са тренинги на уеб платформата (WP). Участниците работеха директно в WP на WebFrontend по елементи като: пост, коментари, категории, джаджи; Структурни страници, джаджи, категории, работен поток – роли, отговорности; превод.

Ден 2 14.02.2017

Беше направено симулация за едно обучение с ученици. Обучителните стъпки бяха идентифицирани и обсъдени. Беше анализирано и установено как да се кандидатства, като стъпките са: он-лайн регистрация (на местно бюро за регистрация) и необходимите документи; Онлайн регистрация (на платформата на проекта); Подбор като конкурс, базиран на есета, които решават дадена задача, дадена от индустрията,...

Ден 1 13.02.2017

Събитието бе открито от Георги Костов, заместник декан на Технологичния факултет и координатор на проекта от УХТ, с официална реч. Бяха анализирани графикът за разпространение, графикът за комуникация и графикът за управление. Процедурата за подбор на стратегия за сътрудничество и решаване на жалби за участие на обучаемите в обучения, обратна връзка във финална версия,...

Пловдив обучение

Дейности в Университета по хранителни технологии Пловдив (УХТ), България В периода 12-19 февруари 2017 г. пет отбора от всички участници в международен образователен проект „Красота на знанието“ за иновации в областта на хранителните продукти, използвайки традицията и осигуряването на устойчивост, участваха в краткото съвместно обучение C1 на персонала, организирано на Университетът по хранителни технологии...