Activity_Moments

  Ден 5

Беше установено как ще се изпълнят базите на знания. Протоколи и събиране на данни за базата знания със задачи, база от знания с традиционни продукти, база от знания с устойчиви ресурси и процеси, база от знания с иновативни процеси и ингредиенти. Бе...

Ден 4 16.02.2017

Проведени са тренинги на уеб платформата (WP). Участниците работеха директно в Web Backend Moodle: Роли; Бази за знания, Курсове; Проект. Изложба на иновативни сладкарски и хлебни изделия, проектирани и подготвени от студентите от бакалавърските про...

Ден 3 15.02.2017

Проведени са тренинги на уеб платформата (WP). Участниците работеха директно в WP на WebFrontend по елементи като: пост, коментари, категории, джаджи; Структурни страници, джаджи, категории, работен поток - роли, отговорности; превод.
[smartsli...

Ден 2 14.02.2017

Беше направено симулация за едно обучение с ученици. Обучителните стъпки бяха идентифицирани и обсъдени. Беше анализирано и установено как да се кандидатства, като стъпките са: он-лайн регистрация (на местно бюро за регистрация) и необходимите докуме...

Ден 1 13.02.2017

Събитието бе открито от Георги Костов, заместник декан на Технологичния факултет и координатор на проекта от УХТ, с официална реч. Бяха анализирани графикът за разпространение, графикът за комуникация и графикът за управление. Процедурата за подбор ...