Ден 2 14.02.2017

Беше направено симулация за едно обучение с ученици. Обучителните стъпки бяха идентифицирани и обсъдени 다운로드. Беше анализирано и установено как да се кандидатства, като стъпките са: он-лайн регистрация (на местно бюро за регистрация) и необходимите документи; Онлайн регистрация (на платформата на проекта); Подбор като конкурс, базиран на есета, които решават дадена задача, дадена от индустрията, и устно представяне на есето на английски език; Решаване на жалби 다운로드. Избраните студенти ще участват в обучението с две части: онлайн обучение на уеб платформата, където студентите работят в международни екипи за проектиране на продукт, участват в он-лайн курсове за разработване на иновативни храни на базата на традицията и осигуряване на устойчивост; Практическо обучение, където студентите работят на практика в международни екипи за разработване на прототипи за иновативни храни на базата на традицията и осигуряване на устойчивост 다운로드.
За първото обучение, организирано през септември 2017 г., бяха уредени точно ограничения и важни етапи.

previous arrow
next arrow
Slider

About the author: knowinfood

You must be logged in to post a comment.