Ден 5

Беше установено как ще се изпълнят базите на знания. Протоколи и събиране на данни за базата знания със задачи, база от знания с традиционни продукти, база от знания с устойчиви ресурси и процеси, база от знания с иновативни процеси и ингредиенти 인스타그램 pc 버전 다운로드. Беше създадено логото на проекта.
Беше направена дегустация на традиционни храни и напитки от страните партньори по проекта 다운로드. Дегустацията на традиционни български вина и напитки бе извършена от доц. Доц. Д-р Христо Спасов, началник отдел „Вино и пивоварство“ 다운로드.
Присъствието за академично и научно сътрудничество от Френския институт в България взе участие в изложбата, дегустацията и дискусиите

previous arrow
next arrow
Slider

About the author: knowinfood

You must be logged in to post a comment.