Пловдив обучение

Дейности в Университета по хранителни технологии Пловдив (УХТ), България

В периода 12-19 февруари 2017 г 인벤터 다운로드. пет отбора от всички участници в международен образователен проект „Красота на знанието“ за иновации в областта на хранителните продукти, използвайки традицията и осигуряването на устойчивост, участваха в краткото съвместно обучение C1 на персонала, организирано на Университетът по хранителни технологии в Пловдив, България 다운로드.

14 членове от 15-те участници присъстваха ежедневно на обучения. Първите и последните дни бяха предназначени за пътуване vnc server.

Ден 1    Ден 2    Ден 3    Ден 4    Ден 5    Ден 6

About the author: knowinfood

You must be logged in to post a comment.