Staff training în cadrul proiectului KNOWinFOOD

În perioada 13-18 februarie 2017, un eveniment de formare de tip „short-term joint staff training” a fost organizat la Universitatea de Tehnologii Alimentare UFT din Plovdiv Bulgaria, ca activitate în cadrul proiectului internațional educațional Erasmus+ KNOWinFOOD. Proiectul este coordonat de Facultatea de Științe Agricole Industrie Alimentară și Protecția Mediului SAIAPM din ULBS România și are IUT Lyon Franța, DU Debrecen Ungaria, UFT Plovdiv Bulgaria și Supremia SA România în calitate de colaboratori. Training-urile au fost organizate cu reprezentanții tuturor partenerilor de proiect. La eveniment au participat cadre didactice din facultatea SAIAPM, membri în proiect.

Proiectul Knowledge triangle for food innovation by harnessing the tradition and assuring sustainability KNOWinFOOD se concentrează pe colaborarea dintre învățământul superior, cercetare și industrie pentru a instrui studenții să dezvolte alimente inovative sigure și durabile prin valorificarea tradiției. Acest obiectiv va fi atins prin utilizarea unei platforme web dezvoltate în cadrul proiectului, care va sprijini activitățile de învățare și de comunicare cu studenții.

Pe durata evenimentului de la UFT Plovdiv, s-au făcut cursuri de instruire (traininguri) privind utilizarea platformei web, pentru dezvoltarea unor protocoale și colectarea de date pentru resursele de învățare. Resursele de învățare, organizate sub forma de baze de cunoștințe și un material de instruire on-line, vor fi disponibile pentru studenți, pentru a îi ajuta în procesul de dezvoltare de alimente noi.

Pe parcursul evenimentului, o expoziție la dulciuri inovatoare a fost organizată sub coordonarea cadrelor didactice de către studenții care studiază Nutriție și turism la Universitatea de Tehnologii Alimentare UFT Plovdiv, ca exercițiu preliminar în procesul de inovare alimentară; florile comestibile sau spirulina ca și colorant au fost vedetele expoziției. De asemenea, a fost făcută o degustare de alimente și băuturi tradiționale din țări partenere la proiect. La expoziție, degustare și discuții a fost prezent atașatul cu cooperarea academică și științifică de la Institutul Francez din Bulgaria.

Persoana de contact:
Manager de proiect Conf. dr. ing. Ion Dan Mironescu

You must be logged in to post a comment.