Universitatea Lucian Blaga din Sibiu

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu (ULBS) este  una dintre cele mai vechi universități din România, cu o tradiție de peste 220 de ani 다운로드. Dezvoltarea învățământului superior sibian oferă candidaților și studenților posibilitatea de a alege dintr-o gamă variatp de programe de studii oferite de cele 9 facultăți ale ULBS: Facultatea de Știinte Economice, Facultatea de Inginerie, Facultatea de Științe, Facultatea de Științe Agricole, Industrie Alimentară și Protecția Mediului (SAIAPM), Facultatea de  Medicină, Facultatea de Drept, Facultatea de Litere și Arte, Facultatea de Teologie, Facultatea de Științe Socio-Umane 트로트 무료 다운로드.

Obiectivul cheie al ULBS este de a susține un proces educațional competitiv, care să îndeplinească cerințele UE și să ofere absolvenților o recunoaștere academică și profesională la nivel internațional 영화 좋아해줘 다운로드.

Gradul de încredere ridicat oferit de UEFISCDI recomandă ULBS ca o instituție puternică, implicată activ în îmbunătățirea calității procesului educațional din învățământul superior 다운로드.

Principiile după care se ghidează ULBS sunt: gândirea liberală, independență și autonomie, acționarea ca o forță creativă și ca sursă de cultură și educație 맨도롱 또똣.

Activitatea de cercetare a ULBS este realizată în centre de cercetare. Un important centru de cercetare al ULBS este Centrul de Cercetare în Biotehnologii și Inginerii Alimentare (http://www.ccbia.ulbsibiu.ro/pages/romana.php) unde vor avea loc unele dintre aplicațiile practice asociate cu acest proiect 교통 신호등.

ULBS are experiență în coordonarea programelor intensive de training, precum și în proiecte Erasmus(inclusiv cele KA2). Strategia ULBS se axează pe oferirea de suport pentru o dezvoltare sustenabilă și interconectată a studiului, instruirii practice și cercetării Win7 64bit download. Facultatea de SAIAPM (http://saiapm.ulbsibiu.ro/) își concentrează activitățile de predare și cercetare pe inovație și dezvoltarea de astfel de aptitudini pentru studenți 한글 2007 뷰어 다운로드. Un astfel de exemplu reprezintă participarea cadrelor didactice și a studenților facultății la Ecotrophelia,mun concurs studențesc european cu tema produse alimentare inovative bazate pe principiul sustenabilității (https://www.ecotrophelia.eu/) 다운로드.

Competențele membrilor SAIAPM din KNOWinFOOD sunt cu precădere în sfera sustenabilității antimicrobiene, antioxidanților și fibrelor, și utilitatea acestora în dezvoltarea de noi produse, cu proprietăți îmbunătățite, în special în zona de produse de panificație și a tehnologiei băuturilor, știința produselor lactate, de carmangerie, ciocolatei și cofetăriei 질러팅 다운로드.